Yennenga Restaurant

Toftaholm Herrgård är sedan 2017 med och stödjer ett projekt,  en restaurangskola, i ett område där unga människor ser väldigt små möjligheter att utvecklas och få ett arbete. Det började som ett pilotprojekt i Nakamtenga, en liten by i ett av världens absolut fattigaste länder, Burkina Faso. I byn är den offentliga sektorn försvinnande liten men kreativiteten är desto större, viljan finns och idéer sprudlar. Målet är att lägga grunden för företagande och idéer runt mat.

I Sverige är vi lyckligt lottade att ha en rad mycket framstående entreprenörer inom mat och restaurang, ekologiskt och närodlat. Modellen vill vi ta tillvara i detta pilotprojekt. För samhällets utveckling och för effektiv fattigdomsbekämpning är vi övertygade om vikten av att satsa stort på yrkesutbildning.

Ungdomarna i Nakamtenga med omnejd, har ett stort intresse för att utbilda sig och hitta en sysselsättning som kan ge en inkomst. De har av ekonomiska skäl inte haft möjlighet till högre utbildning. De flesta har inte ens haft möjlighet att fullfölja hela grundskolan. Det finns inte heller några yrkesskolor inom rimligt avstånd. Under flera år har ungdomarna diskuterat och planerat tänkbara möjligheter som skulle kunna leda till en försörjning. Enigheten om behovet av utbildning är total och restaurangskolan har nu varit med och svarat mot det behovet!

Samarbetet och stödet har tills idag bidragit till en restaurangutbildning och även ett litet kök med tillhörande små terrasser, sk pailloter, utmed en av de mest trafikerade vägarna N3. Planerna för den lilla restaurangen är större än så och stödet och vårt samarbete fortsätter.

 

Vill du läsa mer om projektet så kan du göra det på Yennenga Progress.